Léčebné konzultace, poradenství

Jsem člověkem - ženou, která od počátku zrození miluje život a Bytí Člověkem. Avšak od dob našeho prvotního, vědomého způsobu života jsme se na nějaký čas dostali do jeho přesného protipólu, tedy prošli jsme závojem zapomnění a ocitli se ve způsobu života nevědomém. Usnuli jsme a našeho spánku bylo využito ve prospěch iluze zvané systém. Při tomto způsobu života jsme postupně přišli o plné využívání našich schopností, o naši svobodu, skutečnou Lásku, radost, životní energii, společné tvoření – ty nejvyšší hodnoty. Naše duše byly uvězněny a naše prvotní moudrost uzamčena na 10 západů. Zapomněli jsme na to, kým ve své skutečné podstatě Jsme a kde naše původní prameny pramení. Z mocných, tvořivých a šťastných bytostí se stali lidé bezmocní, nemocní a nešťastní, neboť veškerou svou energii odevzdali systému. Naštěstí i tyto časy se mění a my tu máme silný transformační čas, čas našeho probuzení a návratu k sobě samým. Mnozí se však sami sobě ztratili natolik, že cestu zpět ke své duši a životu z duše, nemohou nalézt. Někteří dokonce přestali vnímat krásu svých duší a vidět krásu života na Zemi. Těm z vás budu velmi ráda nápomocna. Mým posláním je být vašim prostředníkem při vašem návratu ke šťastnému životu, návratu k vědomé cestě vašich duší. Pomáhám druhým otevírat vědomí a uvidět Světlo v sobě samých. 

Nabízím léčebné konzultace formou etikoterapie, intuitivních vhledů, rodinných konstelací, čištění rodových a karmických zátěží, poradenství a konzultace ve všech oblastech života (nemoci, partnerské vztahy, výchova a vzdělávání dětí, zdraví, práce...apod.).

Společně s vámi pracuji na odstranění blokujících přesvědčení a programů, podpoře Vašich záměrů duše, přání a vizí v propojení s automatickou kresbou, prací na sobě samých, správným používáním Vašich schopností - tvorbou Vašich životů prostřednictvím cítění Vaší duše a správného využívání energie mysli, úžasného nástroje, který každý jediný z nás k dispozici má....♥

Léčebné konzultace je možné provádět jak osobně, tak i na dálku - telefonicky, po skypu apod.

Pokud cítíte, že Vám mohu nápomocna býti, ozvěte se mi na některý z kontaktů uvedených na této webové stránce.

 

 

 


Aktuální dění - Slovanský festival - 8.6.2019, Lužná u Vsetína.