O mně

 

Jmenuji se Armenia Vedrussa

Jsem člověk, žena, která miluje život a od počátku svého zrození jde cestou rodových statků.

Fotka uživatele Amálka Dobromila.

Svou životní cestu nazývám cestou rodových statků teprve několik let, kdy jsem měla možnost seznámit se s překrásnými knihami o naší skutečné podstatě a původních pramenech, jejímž autorem je věhlasný spisovatel současnosti Vladimír Megre, jemuž vděčím za mnohé, stejně tak jako Anastasii, ženě, která plně oplývá moudrostí našich původní pramenů a jež je ústřední postavou těchto knih a i když dříve má cesta tento název neměla, pochopila jsem, že mé vnitřní cítění jít zpět k pravdě a moudrosti, žít v souladu s ostatními lidmi a přírodou, tvořit překrásné, Být šťastná a činit šťastné druhé, mou cestu přesně vystihuje a název - cesta rodových statků - je tím názvem nejpřesnějším.

Netušila jsem však, že má cesta, můj návrat ke Štatnému Bytí bude, přes všechnu svou krásu, v některých úsecích mého života tak náročná (ne však nezvládnutelná), neboť systém, který tu byl na dlouhý čas v různých formách vytvořen, šťastnému, láskyplnému životu nepřál, naopak byl nastaven a stvořen tak, aby vše krásné a šťastné ničil, poněvadž jeho cílem bylo udržovat lidi v umělém spánku, v iluzi a nevědomosti právě proto, aby jej nikdy neprohlédli a nadále zůstávali jeho věrnými, oddanými a poslušnými otroky, kteří zůstanou v přesvědčení, že toto je jediná možná realita jejich života a oni jsou jen bezbrannými, nemohoucími tvory, kterým nezbývá nic jiného, než se této realitě podřídit. A tak ne nadarmo mi mí rodiče při mém zrození do tohoto života dali jméno Andrea – což značí ženu silnou, statečnou a odvážnou, za což jsem jim velmi vděčna, stejně tak jako za vše, co pro mne udělali a co jsem díky nim měla možnost pochopit, prožít, pocítit a poznat. Děkuji vám oběma – maminko a tatínku ♥. Později se k mému prvnímu jménu přidalo jméno mé duše a tím je Amálka. Až jsem se skrze něj dostala ke svému současnému jménu Armenia Vedrussa - které s mou prapodstatou v plném Propojení je, je to jméno vedrusské, a značí ženu, která v plném obsahu zná, šíří a ochraňuje naše původní prameny, tedy Vědění Prvopočátků a tak jej ve věčnost promítá. Vedrusská jména často začínala na Ar- anebo na Ur-, Ar- znamená VĚČNOST a Ur- světlá VĚČNOST. Vedrusská civilizace je pak prvotní civilizací zde na Zemi, Vedrussové jsou lidé prvopočátků. Je v nich všechno to, co je ve Vesmíru, všechny znalosti těchto prvopočátků.

Častokráte jsem si ve svém životě vzpomněla na Oshova slova: „Bez odvahy do Ráje nedojdeš“ a nejen ona byla pro mne hnacím motorem pro to, jít si za svými vizemi a sny.  Kromě nezměrné odvahy to byla především obrovská touha, odhodlání a cítění mé duše, kterými jsem se vždy nechala vést.

Ne vždy jsem se setkala s pochopením své cesty, ale cesta mé duše je pro mne to nejcennější co mám, je to cesta, která mne osvobodila od všeho těžkého a bolestného, cesta, která mne pomohla ještě více prozřít, pochopit a postupně mne znovunavrací ke stále šťastnějšímu a vědomějšímu Bytí a tak si tuto cestu pečlivě chráním, opatruji a užívám. 

Již od malička jsem cítila, že to, co tu ve společnosti žijeme, nemůže být tím skutečným, pravdivým a moudrým, co činí člověka šťastným. Nemohla jsem pochopit spoustu věcí a tak díky mé nezměrné touze vše poznat a pochopit se mi na vše postupně dostávalo nezbytných a moudrých odpovědí.

Jelikož si má duše vybrala v tomto životě zvládnout, zažít a učinit opravdu mnohé (v souladu s čistými úmysly), je pro mne můj život životem krásným, hodnotným a smysluplným a se stále větším prozřením si o to sebevědoměji a odhodlaněji jdu za svými sny, čím dál více se věnuji tomu, co mne těší a naplňuje a do Božského tvoření stále více ponořuje, vědoma si toho, že tak mohu být nejlépe prospěšná celé naší Jednotě. Těším se z toho - Být v tomto životě ženou - ženou Bohyní - a díky navrácení se k našim původním ženským energiím tak moci co nejlépe přispět k znovuobnovení Dobra a Harmonie na Zemi.

Jsem šťastna, že mohu být a společně tvořit se svými dětmi, přáteli a jejich dětmi, být v kontaktu se „starými“ dobrými přáteli, ale poznávat i mnoho lidí nových a být jim na jejich cestě inspirací a přínosem, stejně tak, jako oni jsou mě. Propojovat se a společně v Lásce a Radosti tvořit vnímám jako jednu z nejdůležitějších věcí v našich životech.

Své děti mám v domácím vzdělávání a věnuji se i dalším možnostem vzdělávání u nás i ve světě, překrásnou a velmi přínosnou pro mne byla práce lektorky environmentálních programů pro děti a mládež v NP České Švýcarsko, jakož i práce v Montessori mateřské školce či ve speciální škole s autistickými dětmi, hodně svého času jsem věnovala jak práci na sobě samé, vzdělávání se, ale také různým sdílením, setkáním s dospělými, vzdělávání dospělých – výuce NJ a AJ a překladatelství.

V současné době se věnuji nejen sama sobě, svým dětem a dalším dětem nejen doma vzdělávaným, ale také sdílením, seminářům a přednáškám v Čechách i na Slovensku, budování rodových statků a osad, psaní, etikoterapii a dalším formám terapií, léčebným konzultacím, poradenství, malování, automatické kresbě, přírodě, hudbě a dalším činnostem, formám pomoci a tvořivosti, které jsou mi k dispozici a které v sobě neustále otevírám rozvíjím.

Pokud máte o mnou nabízené služby zájem, či chcete-li něco posdílet nebo se jinak propojit, spolutvořit a pracovat třeba i společně na dalších projektech vedoucích ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi, ozvěte se na některý z mých kontaktů.

Děkuji a těším se