Přednášky, semináře

1.Rodové statky a osady – aneb návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi

Co je to rodový statek a proč by ho člověk měl vlastně mít? - Proto, aby mohl projevovat své touhy a svá přání. Všechny rostliny, zasazené Tebou na Tvé zemi - to jsi Ty sám. Každá rostlina ti bude s radostí sloužit, s velkým přáním.

Bez Tvého prostoru, bez svých rostlin člověk nemůže pocítit to, co by pocítit chtěl. Stromy mohou vytvořit Tvé teritorium Lásky nejen na Zemi, ale hlavně v prostoru.

Bez takového teritoria není člověk doopravdy nikdy šťastný, neboť to, co chce k sobě nemůže přitáhnout.

O hlubokém významu rodových statků a osad, o moudrosti a vědění našich předků, které je ukryto v každém z nás a o možnosti navrácení se ke šťastnému a harmonickému způsobu života v souladu s přírodou .

 

2. Alternativy ve vzdělávání -  od klasického sytému vzdělávání až ke ŠKOLE ŠTĚSTÍ

Každý milující rodič si přeje, aby jeho dítě bylo zdravé, vzdělané, moudré a především šťastné. Je však prostředí klasických školek a škol vždy tím správným prostředím pro zdravý vývoj vašich dětí? Cítí se vaše děti ve škole dobře, jsou motivovány a učí se snadno a rády? A je vůbec pro život člověka nezbytné učit se vše dle rámcového vzdělávacího programu stanovené? Poskytuje současný systém vzdělávání skutečně vše důležité pro život, vzdělání a všestrannost člověka?

Jste jako rodina spokojena s úrovní vzdělávání vašich dětí a o to kvalitněji a radostněji prožíváte vaše společné chvíle? Nebo místo toho, abyste se vy i vaše děti věnovaly tomu, co vás naplňuje a baví, trávíte společně spoustu dalšího drahocenného času nad úkoly a učením se na další školní den?

Jistě i dobrý, děti milující učitel, zmůže mnoho, ale je také pro učitele vytvořeno to správné prostředí pro předávání poznatků a vědomostí? Má i učitel dostatek prostoru pro to, aby mohl nejen děti vzdělávat, ale i sám se cítil v pohodě, radostně a viděl smysl své práce?

Jaké jsou současné možnosti vzdělávání u nás a v zahraničí, co lze udělat pro šťastnější život dětí, rodičů a učitelů, jak změnit systém vzdělávání k lepšímu a vytvořit ten nejlepší prostor pro všechny – o svých zkušenostech s domácím vzděláváním, v Montessori školách, o nutnosti vytvoření ŠKOL ŠTĚSTÍ pro naše děti a mnohém dalším si s vámi budu ráda povídat v rámci přednášky Alternativy ve vzdělávání.

2 a)  Co je to Montessori ?

Dítě je stvořitelem člověka. Mnozí se mylně domnívají, že je to právě matka, která své dítě formuje, učí ho mluvit, chodit a mnoho dalších věcí. Pravdou ovšem je, že dítě samo usilovně pracuje na svém vlastním rozvoji. Každé dítě od úplného počátku nese jedno velké tajemství, a tím je jeho budoucí poslání. Každé dítě má odlišné nadání, které by později mělo nést ovoce. Poslání nás dospělých, hlavně pak rodičů je, abychom byli pomocníky a vhodně podporovali děti v jejich růstu. Protože naše děti jsou nadány nesmírným potenciálem a naším posláním je pomoci jim ho uvolnit.

Na přednášce si představíme základní filozofii a principy Montessori pedagogiky a přirozeného způsobu výchovy a učení.

Povíme si, čím tyto principy pomáhají dětem zůstat sami sebou a učit se věcem přirozeně, s radostí a chutí.

2 b) Domácí (individuální) vzdělávání - co vše nám a našim dětem tento typ vzdělávání přináší?

Co je podstatou domácího vzdělávání a kde a kdy vlastně tento typ, běžný v mnoha zemích světa, vlastně vznikl? Budete se nejspíš mnozí divit, ale počátky tohoto typu vzdělávání sahají až do hluboké historie lidstva, jen se domácím vzděláváním tento typ vzdělávání kdysi dávno nenazýval, neboť byl zcela běžným jevem v celé naší společnosti. A děti díky němu nejen šťastné byly, ale především chuť se stále něčemu učit a rozvíjet se v sobě měly. A tak tomu je i dnes, neboť tento typ vzdělávání nespočet výhod má a člověku po všech stránkách velmi prospívá, pokud jej však člověk správně uchopí :-) .

V čem tedy domácí vzdělávání spočívá a jakými způsoby jej lze praktikovat? Opravdu musí být rodič chodící encyklopedií, aby mohl vzdělávat své děti? A je skutečně nějaký důvod myslet si, že děti doma vzdělávané nejsou dostatečně socializovány? Co to vůbec ono tolik diskutované slovo "socializace" znamená a co si lze pod ním představit? Jak k domácímu vzdělávání přistoupit, aby Vaše dítě bylo nejen vzdělané, ale především také šťastné ? Jaká všechna pozitiva ono domácí vzdělávání přináší? A myslíte si, že musí notně mít i nějaká negativa?

To vše a mnohé další si povíme právě v souvislosti s tímto tématem.

2 c) ŠKOLA ŠTĚSTÍ - progresivní cesta ke vzdělání našich dětí, vedoucí k hluboké proměně celé společnosti

To není škola budoucna - to je škola dnešního dne. Všechny obecně známé školy učí znalosti, které můžeme nazvat - výsměch sobě samému. Samotný systém školního vyučování, včetně znalostí, které se předávají školákům, vedou jen k jednomu - aby už se člověk od raného dětství, pomalu, ale jistě, přetvářel z obrazu i podoby Boží do podoby opice. Když pak člověk nějakou instituci zakončí, svojí profesí přiživuje a drží systém, který vymysleli temní zřeci, aby člověk v něm žijící trpěl, trápil se a vyplňoval svojí profesí cizí vůli - vůli těch, kteří člověka nenávidí. 

Dnešní člověk dostává od dětství znalosti pouze o fyzickém těle a doopravdy neví, jaký význam mají jeho nehmotná těla, neviditelné enregie. Tzn., že nemá plnohodnoté znalosti o sobě a proto svět přijímá jednostranně, když počítá pouze s jeho fyzickou částí.

Škola "Štěstí" se od dnešní systémové školy liší jako den od noci. A vůbec, při dnešním chápání, jí školou ani nazývat nelze.

Co vše se skrývá pod pojmem "Škola Štěstí", co je její hlavní znalostí a principem, proč je tolik nezbytné a potřebné budovat pro děti tyto školy? Co vše dětem pobývání v takových školách přináší a čím jsou tyto školy tak jedinečné a významné? Jakých všech znalostí se dětem v těchto školách dostává a čím vším jsou tyto školy přínosné nejen dětem,ale celé naší společnosti ? Jak vypadají prostory takové školy a kde je nutné je budovat, co vše má taková škola obsahovat a proč ? To vše si společně povíme právě při této přednášce.

 

3. Rod a Rodina - význam RODu a RODiny , odkazy a moudrost našich předků, vzájemné rodinné vztahy, výchova našich dětí

Můžeme se ze současného stavu rozpadu mnoha rodin, neuctivých rodinných vztahů a nestability rodiny vymanit a navrátit opět k plné síle, významu a fungování rodiny?

Uvědomujeme si dnes, v této technokratické době, vůbec ještě obrovský význam šťastné, láskyplné a silné rodiny pro všechny její členy a zároveň tak celou naši společnost?

Je v pořádku a skutečně normální to, že se členové rodiny ráno rozutečou všemi možnými směry a když mají štěstí, tak se večer znovu uvidí, povětšinou po velmi vyčerpávajícím dni při večerním rodinném rituálu sledování TV zpráv a seriálů ?

Mají naše děti možnost čerpat to nejlepší z nás, aby až dospějí, mohly samy vytvořit to nejlepší pro sebe a své blízké? A jsme si skutečně v našichich rodinách ještě tak blízcí, jakými jsme kdysi bývali? 

Zažíváme v rámci rodiny přirozené a smysluplné věci jako např. - pobývání v přírodě, souznění, respekt, úctu, podporu, společné tvoření, poznávání, rozjímání, radost, tanec, zpěv, lásku či přejícnost? 

Jak je možné, že jsme povětšinou zapomněli na to, jakou sílu a moc má skutečně šťastná rodina?

Zamýšlíme se vůbec dostatečně nad tím, co vše chceme předat našim potomkům a jaký další otisk  našemu rodu - svým vlastním příkladem života především - zanecháme?

O tom a o mnohém dalším je určeno povídání na téma  RODU a RODINY.

3 a) Jak vytvořit šťastnou rodinu?

Hloubkový seminář, který se do hloubi věnuje partnerským a rodinným vztahům, výchově a vzdělávání našich dětí.

V rámci tohoto semináře se více dozvíte co jsou to:

- naše původní prameny, odkaz našich moudrých a dávných předků na téma rod a rodina, partnerské vztahy, početí, vývoj
   a výchova dítěte
- vedická kultura a náš prvotní a šťastný způsob života na rodových statcích, ke kterému se vrací čím dál větší počet
  lidí po celém světě
- vědomé početí, těhotenství a porod - silné ovlivnění ducha a duše dítěte a jeho následný vývoj v průběhu jeho života
- hluboký význam šťastné rodiny a šťastného partnerského vztahu
- vzor muže, vzor ženy
- proč v dávných dobách minulých Láska v rodinách, partnerství vzrůstala a proč dnes Láska z partnerství a rodin odchází ?
- co je zapotřebí udělat, aby se zachránila Láska v rodinách, resp. do rodin navrátila ?
- vědomé početí, těhotenství a porod
- formování ducha dítěte v matčině lůně otcem
- důležitá role muže při početí, v průběhu těhotenství a při porodu
- domácí porod - versus porod v porodnicích, a kdy a kde se vůbec porodnice vzaly?
- význam mateřského mléka pro naše dítě
- význam ukolébavky a její vliv na život našich dětí
- výchova dětí dle naší původní vedické kultury a jak je možné se k ní dnes vrátit
- jednotlivé vývojové etapy v životě dítěte
- vztah dítěte s rodiči a prarodiči
- dospělí vytváří vtah dítěte k sobě samému
- je třeba být autoritativní?
- když dospělí svou zodpovědnost přehánějí
- nepřítomnost blízkého vztahu s dětmi
- strach z trestu aneb poslušné děti
- přílišná svoboda a neznalost hranic v životě dítěte
- je třeba hraček?
- co je třeba udělat pro záchranu našich rodů a rodin, co je třeba udělat pro šťastnou přítomnost i budoucnost našich dětí?
- čeho mohou být schopny naše děti?
- čeho je třeba se při výchově dětí vyvarovat?
- rozebrání konkrétních problémů, situací v souvislostí s výchovou našich dětí, partnerskými a rodinnými vztahy
  a společné nalezení řešení ♥

- jaké jsou současné možnosti vzdělávání dětí u nás a v zahraničí
- co lze udělat pro šťastnější život dětí, rodičů a učitelů
- jak je možné změnit systém a způsob vzdělávání k lepšímu a vytvořit ten nejlepší prostor pro všechny
- jaké jsou zkušenosti s domácím vzděláváním dětí, Montessori školami, Waldorfskými školami, Lesními školami
- jak to funguje v demokratických a svobodných školách
- co potřebují a po čem volají naše děti
- co tíží naše děti a jak jim pomoci
- proč je nezbytné vytvořit ŠKOLY ŠTĚSTÍ
- povíme si o konkrétních zkušenostech, problémech, výhodách, nevýhodách...o tom jak řešit konkrétní problémy a
  situace, jak vytvořit vhodné a šťastné podmínky pro vzdělávání našich dětí
 

 

4. Etikoterapie – cesta k vaší duši

„Etikoterapie hledá v životě nemocného místo, kde se odklonil od vesmírného řádu věcí, od zákona lásky a jednoty. Je-li nalezeno a odstraněno ono blokující přesvědčení a změněn životní způsob, může teprve dojít ke skutečnému uzdravení v duchu, a tím i k vymizení hmotných příznaků v těle.“                                                                                                                                                                         MUDr.Vladimír Vogeltanz

V posledních staletích a tisíciletích si naše duše prošly různými inkarnacemi, které byly našemu původnímu šťastnému Bytí na míle vzdálené a tak si sebou duše nesou mnoho bolestného a nezpracovaného do života současného, spolu s rodovými zatíženími se i tato zatížení karmická mohou promítnout v našich životech a blokovat nám tak naši životodárnou energii, tedy šťastný a zdravý způsob života.

Každý z nás nejlépe zná cestu své duše a tak etikoterapeut slouží "jen" jako pasivní zrcadlo, ve kterém dotyčný může spatřit příčinu svého současného stavu – svého smutku, deprese, bolesti, nemoci.

Povídání na téma – jak uzdravit naše tělo a najít opět cestu ke své duši, jak sám nalézt příčinu nemoci, navrátit se ke své síle a schopnostem uzdravení se a dát tak svému tělu i duši opět možnost pocítit radost a štěstí.

 

5. Cesta vědomé duše - vědomá tvorba našich vlastních životů

Přednáška o tom, jak radostné je vědomě tvořit a přitáhnout do svého života vše, co přitáhnout a žít chceme.

Povídání o možnostech, které jako člověk máme, jaké rozdíly mezi cestou nevědomou (tedy člověka - oběti)  a cestou vědomé duše (tedy člověka - Tvůrce) jsou.

Jak naše myšlenky, vize a obrazy ovlivňují a následně tvoří náš život, ať již jdeme cestou vědomou či nevědomou? Co je to věda obraznosti a proč nám byla tak dlouho záměrně zamlčována?

Jak žít v souladu se svou vlastní duší, ostatními lidmi a zároveň v souladu s přírodou a vesmírnými zákony?

Jaké schopnosti jako člověk máme a co to vůbec znamená "Být člověkem"?

Co vlastně bylo původním předurčením člověka a co je jeho skutečnou podstatou?

Jdeme jako lidstvo skutečně cestou evoluce, jak je nám ve společnosti často prezentováno, cestou - při které rozkvétá vše, čeho se jen člověk dotkne anebo je tomu právě naopak a cítíme, že s našimi životy není něco v pořádku a je již velmi nevyhnutelné prozřít a začít s našimi životy něco vědomě dělat?

Pojďme se společně sejít a popovídat o našich cestách, vědomém tvoření, o tom, co můžeme svým vlastním a jedinečným životem - jako jeden člověk - udělat pro celou naší Jednotu, jak silná je moc našich tužeb, myšlenek a činů a jak se nám odráží v realitě, kterou žijeme.

5 a)  Jak správně používat ENERGII MYSLI a VĚDU OBRAZNOSTI ?

Energie mysli je dokonalý a jedinečný nástroj, který nám - člověku - byl Bohem dán - darován.  Tato energie je charakteristická pouze pro člověka. Díky této energii, pokud ji člověk dobře pochopí a naučí se jí správně používat, se může stát vládcem vesmíru. Za poslední tisíciletí člověk tuto energii používá jednak nesprávným způsobem, tak ji i využívá na minimum. Dokonce i odborníky, vědci je dnes prokázané, že člověk využívá svého mozku pouze na 5 %, což je opravdu velmi mizivá část toho, co naším potenciálem je.

K tomu, aby se věci proměnily je však nezbytné naši mysl zrychlovat a zároveň ji i dostat ze stavu ničivého, do stavu čistého, tedy tvořivého. Neboť člověk díky energii mysli může tvořit jak překrásné světy, ale také, při nesprávném použití, svými myšlenkami vše krásné ničit. Vše, čím jsme a co jsme stvořili je stvořeno energií mysli. K tomu, aby se nám vše mohlo v realitě zhmotňovat je rovněž zapotřebí 3 aspektů v následující posloupnosti: TOUHA - MYŠLENKA - ČIN.

Aby člověk dokázal tvořit nové světy nebo zdokonalovat již existující, musí rychlost jeho mysli odpovídat rychlosti mysli Boží.

Avšak když se dnes podíváme na svět, jež stvořila lidská společnost, jasně uvidíme, že je nedokonalý a co víc, představuje stále větší hrozbu pro existenci. Dochází tudíž k zjevné degradaci vědomí, přesněji řečeno, zpomaluje se rychlost mysli.

Jaképak síly dokázaly zapůsobit na lidské vědomí a nasměrovat ho na cestu degradace? Co jsou to obrazy a kdo je může tvořit? Kdo spřádal své plány na stvoření zcela odlišného světa, než který byl původně stvořen Bohem a proč to vůbec udělal? Jak je možné navrátit se z ničivé mysli do mysli tvořivé? Co vše můžeme udělat pro zvýšení rychlosti naší mysli a tak i nejlépe praktikovat VĚDU OBRAZNOSTI ? To vše zodpovíme si při této přednášce či semináři.

 

6. Žena Bohyně, Muž Tvůrce - navrácení se k původním, posvátným a božským energiím

Po době Matriarchátu a následně Patriarchátu, tedy dobách vychýlených, pokřivených a naprosto ničivých, dobách plných bolesti, zrady, nenávisti a utrpení tu máme Díky Bohu dobu, kdy se my Milované Ženy, stejně jako naši Milovaní Muži opět navracíme k naší skutečné podstatě a původním pramenům. Cesta zpět není ani pro ženy ani pro muže vůbec jednoduchá a tak musím zkonstatovat, že opravdu jen silné duše a ti, jež si své duše ohlídají a jdou do té největší možné hloubky našeho vědomí, naší hluboké moudrosti, to zvládnou a dají, neboť nástrah a pastí je v této době na probouzející se lidstvo "nastraženo" skutečně nespočet :-). Ani ve snu by nás ve starém světě (Matrixu), který nyní končí a doznívá, nenapadlo, co vše při našem návratu k sobě, ke své skutečné podstatě zažijeme, čím vším - od dočištění naší karmy, přes očistu našeho rodu, k návratu k ženám-Bohyním a mužům-Tvůrcům - si projdeme, co vše si prožijeme, co vše v sobě otevřeme a znovuzvědomíme, doslova je to v současnosti celkem slušný Mazec - to vše co zažíváme :-). Ale jistě i vy se mnou budete souhlasit, že co nás nezabije, to nás jen a jen posílí a navíc naše duše si tak již navždy a to velmi hluboce budou vše pamatovat a pevně věřím, vlastně jsem o tom přesvědčena, o to více, to původní, přirozené a čisté chránit.

Jsem šťastná, přešťastná, že nadešla doba návratu ke skutečné Lásce a Harmonii mezi muži a ženami na partnerské rovině, jakož i mezi lidmi vůbec, jak moc jsem se na tuto dobu těšila a s o to větší touhou, odvahou a odhodláním jsem ji šla vstříc a konala tak ve svém životě vše nezbytné, stejně tak, jako mnozí z vás, kteří po opětovném šťastném a láskyplném životě z hloubi svých duší touží. 

A tak dnes již v mnoha srdcích není hlubšího přání než-li Být se svou párovou duší - svou Milovanou či Milovaným, se svou rodinou, se svými dětmi a dalšími blízkými dušemi v té nejvyšší možné Úctě, Radosti a Lásce a společně tvořit a žít v souladu s přírodou, a tak co nejlépe přispět k Dobru a Harmonii na Zemi.

A tak máte-li chuť a jste-li otevřeni tomuto aktuálními tématu - pojďte si se mnou o něm povídat, pojďme se vzájemně propojit, inspirovat a obohatit o vše, co jsme na našich cestách zažili. Pojďme se posílit a společně ukotvit v těchto nádherných, Božských energiích.

 

7. Probuďme Bohyně v nás ♥

Jako každý jediný Muž, má Božskou podstatu a je Mužem Tvůrcem, Mužem Činu, je to naděje a opora harmonického rozvíjení Vesmíru, stejně tak každá jediná Žena, je Ženou Bohyní. Žena představuje lásku bez hranic, plné přijetí všeho takovým, jaké to je. To je vlastní ženské energii – slitovat se a být milá dokonce i k ne úplně světlým činům lidí. Proto žena je považována za střed rodiny, její teplo, její základ. Toto teplo přitahuje mužskou energii, kterou ohřívá, ochraňuje ji a zabezpečuje pro ni všechno potřebné. Žena si musí pamatovat svůj vlastní význam a opatrovat svoji energii, nebýt pyšná a musí si být plně jista svým předurčením. 

Kdysi dávno jsme ženami Bohyněmi přirozeně byly, aniž bychom nad tím přemýšlely či více rozjímaly, byly jsme si vědomy co naší skutečnou podstatou a naším předurčením je. Jistojistě na to vše měl náš způsob života a kultura, ve kterém jsme žili a byli vychováváni, bezprostřední vliv. Vedrusové, lidé prvopočátků chápali význam párových duší, jakož i význam rodiny v plném rozsahu, zejména pak její kosmický význam, ne jen ten pozemský. Už od počátku jejich zrození jim byly zpívány, především maminkou nebo babičkami, ukolébavky (děvčatům ukolébavky pro děvčata, chlapcům ukolébavky pro chlapce) o tom, že tu na Zemi je pro něj stvořena ta jedna jediná - jeho polovinka, stejně tak pro ni ten jeden jediný - její polovinka. Právě přes ukolébavku se dozvěděli jeden o druhém, jako o tom nejhlavnějším v jejich životě. Jak dívka, tak i chlapec dostávali od své rodiny vědění, které musí v sobě mít pro setkání se svou polovinkou. Dále, jak vyrůstá, chlapec se celou dobu snaží připravit, jak nejlépe umí, na setkání s dívkou, a okolo 18 – 20 roku jinoch skutečně bývá zcela připraven udělat ze své dívky Bohyni. Dívku samozřejmě učili přesně tak i ona se naučila všemu potřebnému, co musí umět dívka, a proto je hodna a schopna stát se touto Bohyní. Láska, která přijde k takovým lidem, prozáří jejich život velikou radostí, o kterou jsou dnes lidé připraveni, neboť své děti nutí k jiným cílům, čímž vytváří disharmonii v samotných duších lidí i jejich srdcích. 

Dostat titul Ženy – to je právě nejzodpovědnější, nejvyšší a nejdůležitější předurčení dívky. Nestačí k tomu být jen krásnou, chytrou, laskavou a veselou – proto je nutné se stát Bohyní svého muže a tak vést i rodinný život, aby se muž mohl následně stát Bohem. A proto nestačí mít pouze fyzická vědění, například, jak připravit dobré a prospěšné jídlo, umět vyšívat apod. V ženě musí být i velká duše. Takovou duši má od narození, jenže váš systém výchovy způsobuje její zapomenutí, taková žena se nemůže vdát, neboť muž v ní na intuitivní úrovni necítí tu energii, která pro něho znamená to, co znamená dřevo pro oheň. Dnešní ženy lákají muže svým tělem a chtíčem, takže vlastně zapalují vášeň. Láska na úrovni duše, to je ta pravá Láska – jenže tady chybí. Přitahují se pouze fyziologická těla a nazývá se to láskou. Bere se v úvahu to, že přesně tak se projevuje energie Lásky u muže a u ženy. Jenže za rok tato drahocenná vášeň mizí, neboť tělo se již nasytilo, dostalo to, co si přálo. Duše takových lidí zůstává v chladném nevědomí, zkrátka trpí. Potěšeni těly a unaveni na duši, se tito lidé rozcházejí do různých stran, a tak končí ta pomyslná láska. A takhle se zaměňuje vášeň s láskou. Ale pravá Láska a chtíč podmíněný instinktem nemohou existovat společně. Všechno je závislé na vnitřní čistotě lidí – opravdová Láska k člověku přijde, jestliže má člověk čisté úmysly, ale k „poskvrněnému“ může přijít pouze instinktivní vášeň.

A tak, pojďme, Milé ženy opět probudit Bohyně v nás a navrátit sobě  - ženě - člověku co jí, jemu vlastní je.

Co vše je zapotřebí pro to udělat, jak je možné opět navrátit se k naší skutečné podstatě, k našemu předurčení a k plnohodnotným energiím Ženy Bohyně si společně povíme právě na této přednášce či semináři.


 

8. Jak vyjít z MATRIXU vstříc tvorbě své vlastní reality ?

Možná se toto zdá mnohým vás nemožné, neboť opravdu na dlouhý, předlouhý čas jsme pozbyli sami sebe, tedy své skutečné podstaty a uvěřili jsme lživým obrazům, které od počátku byly tvořeny s nečistými úmysly, s jediným cílem, aby zdegenerovaly lidstvo a daly vyniknout jen pár jedincům, kteří stvořili, znajíce vědu obraznosti, svůj iluzorní svět - MATRIX - jemuž jsme my - ostatní lidé - uvěřili a tím mu dali sílu, díky níž mohli jeho tvůrci ovládat a řídit nás a celý svůj svět.

A tak jsme se, i když ne vždy zcela dobrovolně, stali otroky těchto pár jedinců světa, jež tento systém stvořili. A když už se někteří otroci přeci jen bouřit chtěli, neboť tuto iluzi - otroctví - prohlédli, tak těmito lidmi, jež předstihli myšlení ostatních lidí, jiné formy státního zřízení stvořeny byly a lidem jako něco nového, dokonalého, svobodného předhodily....a tak jsme si šli našimi životy od dob feudalismu, přes kapitalismus, socialismus, komunismus...k současné demokracii, která jedním z nejzákeřnějších a nejzáludnějších systémů otroctví je, což se právě v této době čím dál více na povrch dostává a ukazuje, co vše přináší nám ona technokracie.

A tak prožili jsme si v posledních staletích skutečně mnohé - životy plné bídy, chudoby, nemocí, špíny, zoufalství, bolesti, válek, ničení a života zabíjení a jen malého kousíčku štěstí...tedy vše zcela obrácené těm šťastným životům, které jsme kdysi dávno jako Vedrusská civilizace - o které záměrně mlčí se - žili.

Ale není nutné se systémem a vším co jsme v něm prožili již bojovat, nyní zapotřebí je k hlubokému uvědomění a procitnutí dojít a tak opět k našim původním pramenům a naší skutečné podstatě - šťastnému životu - směřovat.

Je důležité pochopit a přijmout (to ještě neznamená souhlasit) fakt, že jsme nechali celá dlouhá staletí sebou manipulovat, říkajíce, jak je život těžký, že toto je hold náš osud a celé toto přesvědčení, jako mnoho dalších, jsme v celé jeho síle přijali a tím se odvrátili od sebe samých a své skutečné podstaty. Uvědomit si znovu svou VNITŘNÍ SÍLU, SVOBODU, RADOST a LÁSKU. Jsou naší podstatou stejně jako mnoho dalších úžasných schopností a nikdo nám je vzít nemůže, pokud je již sami dobrovolně neodevzdáme.

Možná je dobré pojmout dobu starého světa jako velkou příležitost k dalšímu uvědomění, uvědomění z jiného úhlu pohledu a vnímat Evin a Adamův prvotní krok ke změně cesty, jako odvážný a převratný krok ke skutečné transformaci lidstva, transformaci takové, která posílí a již navždy uchová ty nejvyšší lidské hodnoty, kterým dovolí proudit uvnitř nás a díky nim se do ztraceného Ráje s o to větší vnitřní sílou, radostí, moudrostí a láskou může člověk znovunavrátit.

Jak konkrétně je možné vyjít z Matrixu ven vstříc tvorbě naší vlastní reality...k plnému žití kvalitního, šťastného, zdravého života si povíme při následující přednášce či semináři. 

 

9. Jak žít v respektu a úctě se sebou a druhými lidmi ?

V tomto transformačním čase zažíváme častokráte nelehké stavy a situace a to především v oblasti mezilidských vztahů, ať již mezi námi a našimi přáteli, známými či kolegy, lidmi, které potkáváme v každodenním kontaktu, tak především pak ve vztazích rodinných, které nám nejvíce zrcadlí vše to, co se v nás a našem nitru odehrává.

Naši rodiče, později náš partner a naše děti jsou těmi nejvěrohodnějšími zrcadly nás samých - a odráží se v nich vše to s čím jsme v souladu, jakož i vše to s čím v souladu nejsme.

Díky nim dříve či později zjišťujeme, že tím prvotním, co jsme si nyní v současných inkarnacích přišli navrátit je - ona ztracená sebeláska, sebeúcta a sebeuvědomění....tedy nejdříve je nezbytné pochopit, pocítit to, kým skutečně Jsme a uzdravit tak vztah k sobě samým, neboť až posléze mohou být uzdraveny vztahy s našim okolím. Jakmile budeme v Harmonii a Souladu se sebou samými, až poté budou harmonické vztahy s lidmi a se vším živým v našem okolí.

Jelikož v posledních letech, zvláště pak posledních měsících a týdnech vše ve společnosti graduje, tím, co nejvíce přichází na přetřes jsou právě naše vztahy - ponejvíce vztahy partnerské a rodinné.

Abychom se dokázali ze začarovaného kruhu spletitých, neharmonických rodinných a partnerských vztahů konečně vymotat, je nezbytné do té největší možné hloubi zapracovat na sobě samých a posléze se vše promítne na vztazích k druhým lidem.

Jedním z prostředků jak změnit vztahy k lepšímu může být pro vás právě tento seminář věnovaným vztahům.

Seminář je rozdělen na 4 základní části:

1. Vztah k sobě samému (k sobě samé)
- jak vnímám sám (sama) sebe a svůj život ?

- jak jsem na tom se svým vnitřním dítětem ?
- jaká přesvědčení ovlivňují můj život a odkud se tato přesvědčení vzala ?
- co se děje v mém životě a jak jsem na tom se zdravím ?
- naplňuje a těší mne můj život, má práce, mé vztahy ?
- jak se dívám na peníze - zažívám finanční hojnost?
- jsem spokojen(a) se svým životem nebo toužím něco v něm změnit ?
- pokud ano - jak mohu věci změnit ?

2. Partnerské vztahy
- žiji v láskyplném partnerském vztahu a mám toho pravého partnera po svém boku ?
- cítím se v tomto vztahu šťastný(á) a naplněný(á) a stejně tak i můj partner?
- mužský princip a ženský princip - jak být ve vzájemné harmonii ?
- pokud ve vztahu nejsem, jak mám přivolat a udržet Lásku - a je to vůbec možné ?
- proč Láska přichází a tak často po čase odchází ?
- jak vytvořit Prostor Lásky v sobě a kolem sebe tak, aby Láska ve vztahu nejen zůstala, ale dále vzkvétala a rozvíjela se?

3. Vztah - rodiče a děti - výchova dětí
- jaký odkaz nám dali naši rodiče a proč nám zrovna oni byli dáni do vínku ?
- jaké bylo naše dětství a co mi sami předáváme a chceme předávat svým dětem ?
- jaké rodové vzorce jsme zdědili po svých rodičích a jaké
  rodové vzorce darujeme našim dětem?
- co všechno děti potřebují ? (výchova, vzdělávání, základní lidské potřeby - a jejich vliv na život našich dětí)
- svoboda versus manipulace - jsou nutné hranice ?
- partnerský a respektující přístup - cesta k porozumění
- projevování a zvládání emocí - klíč ke štěstí
- pochvaly a tresty ve výchově
- sebeúcta, sebeláska a sebeuvědomění - jádro naší osobnosti
- efektivní komunikační dovednosti a postupy - modelové situace v praxi

4. Mezilidské vztahy v každodenním životě
- jaké vztahy mne obklopují a jak se v nich cítím ?
- žiji život podle svých představ nebo se cítím být vtažen do života, který vnímám jako svůj osud?
- pokud ne, co mohu udělat pro to, abych žil plnohodnotný a šťastný život ve vzájemné úctě a respektu s druhými lidmi ?

Co si prostřednictvím tohoto semináře zvědomíte a odnesete ?
- co vše přesně to bude nám odkryje až daný přítomný okamžik v průběhu semináře a tak vězte, že každý z vás dostanete přesně ty informace, rady, zkušenosti, poznatky, praktické ukázky - vedoucí k hlubšímu uvědomění a budete-li chtít i k mnohým proměnám ve vašich životech - jak s nimi naložíte je pak už na každém z vás....♥