Přednášky, semináře

1.Rodové statky a osady – aneb návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi

Co je to rodový statek a proč by ho člověk měl vlastně mít? - Proto, aby mohl projevovat své touhy a svá přání. Všechny rostliny, zasazené Tebou na Tvé zemi - to jsi Ty sám. Každá rostlina ti bude s radostí sloužit, s velkým přáním.

Bez Tvého prostoru, bez svých rostlin člověk nemůže pocítit to, co by pocítit chtěl. Stromy mohou vytvořit Tvé teritorium Lásky nejen na Zemi, ale hlavně v prostoru.

Bez takového teritoria není člověk doopravdy nikdy šťastný, neboť to, co chce k sobě nemůže přitáhnout.

O hlubokém významu rodových statků a osad, o moudrosti a vědění našich předků, které je ukryto v každém z nás a o možnosti navrácení se ke šťastnému a harmonickému způsobu života v souladu s přírodou .

 

2. Alternativy ve vzdělávání - ŠKOLA ŠTĚSTÍ – možnosti vzdělávání vašich dětí

Každý milující rodič si přeje, aby jeho dítě bylo zdravé, vzdělané, moudré a především šťastné. Je však prostředí klasických školek a škol vždy tím správným prostředím pro zdravý vývoj vašich dětí? Cítí se vaše děti ve škole dobře, jsou motivovány a učí se snadno a rády? A je vůbec pro život člověka nezbytné učit se vše dle rámcového vzdělávacího programu stanovené? Poskytuje současný systém vzdělávání skutečně vše důležité pro život, vzdělání a všestrannost člověka?

Jste jako rodina spokojena s úrovní vzdělávání vašich dětí a o to kvalitněji a radostněji prožíváte vaše společné chvíle? Nebo místo toho, abyste se vy i vaše děti věnovaly tomu, co vás naplňuje a baví, trávíte společně spoustu dalšího drahocenného času nad úkoly a učením se na další školní den?

Jistě i dobrý, děti milující učitel, zmůže mnoho, ale je také pro učitele vytvořeno to správné prostředí pro předávání poznatků a vědomostí? Má i učitel dostatek prostoru pro to, aby mohl nejen děti vzdělávat, ale i sám se cítil v pohodě, radostně a viděl smysl své práce?

Jaké jsou současné možnosti vzdělávání u nás a v zahraničí, co lze udělat pro šťastnější život dětí, rodičů a učitelů, jak změnit systém vzdělávání k lepšímu a vytvořit ten nejlepší prostor pro všechny – o svých zkušenostech s domácím vzděláváním, v Montessori školách, o nutnosti vytvoření ŠKOL ŠTĚSTÍ pro naše děti a mnohém dalším si s vámi budu ráda povídat v rámci přednášky Alternativy ve vzdělávání.

 

3. Rod a Rodina - význam RODu a RODiny , odkazy a moudrost našich předků, vzájemné rodinné vztahy, výchova našich dětí

Můžeme se ze současného stavu rozpadu mnoha rodin, neuctivých rodinných vztahů a nestability rodiny vymanit a navrátit opět k plné síle, významu a fungování rodiny?

Uvědomujeme si dnes, v této technokratické době, vůbec ještě obrovský význam šťastné, láskyplné a silné rodiny pro všechny její členy a zároveň tak celou naši společnost?

Je v pořádku a skutečně normální to, že se členové rodiny ráno rozutečou všemi možnými směry a když mají štěstí, tak se večer znovu uvidí, povětšinou po velmi vyčerpávajícím dni při večerním rodinném rituálu sledování TV zpráv a seriálů ?

Mají naše děti možnost čerpat to nejlepší z nás, aby až dospějí, mohly samy vytvořit to nejlepší pro sebe a své blízké? A jsme si skutečně v našichich rodinách ještě tak blízcí, jakými jsme kdysi bývali? 

Zažíváme v rámci rodiny přirozené a smysluplné věci jako např. - pobývání v přírodě, souznění, respekt, úctu, podporu, společné tvoření, poznávání, rozjímání, radost, tanec, zpěv, lásku či přejícnost? 

Jak je možné, že jsme povětšinou zapomněli na to, jakou sílu a moc má skutečně šťastná rodina?

Zamýšlíme se vůbec dostatečně nad tím, co vše chceme předat našim potomkům a jaký další otisk  našemu rodu - svým vlastním příkladem života především - zanecháme?

O tom a o mnohém dalším je určeno povídání na téma  RODU a RODINY.

 

4. Etikoterapie – cesta k vaší duši

„Etikoterapie hledá v životě nemocného místo, kde se odklonil od vesmírného řádu věcí, od zákona lásky a jednoty. Je-li nalezeno a odstraněno ono blokující přesvědčení a změněn životní způsob, může teprve dojít ke skutečnému uzdravení v duchu, a tím i k vymizení hmotných příznaků v těle.“                                                                                                                                                                         MUDr.Vladimír Vogeltanz

V posledních staletích a tisíciletích si naše duše prošly různými inkarnacemi, které byly našemu původnímu šťastnému Bytí na míle vzdálené a tak si sebou duše nesou mnoho bolestného a nezpracovaného do života současného, spolu s rodovými zatíženími se i tato zatížení karmická mohou promítnout v našich životech a blokovat nám tak naši životodárnou energii, tedy šťastný a zdravý způsob života.

Každý z nás nejlépe zná cestu své duše a tak etikoterapeut slouží "jen" jako pasivní zrcadlo, ve kterém dotyčný může spatřit příčinu svého současného stavu – svého smutku, deprese, bolesti, nemoci.

Povídání na téma – jak uzdravit naše tělo a najít opět cestu ke své duši, jak sám nalézt příčinu nemoci, navrátit se ke své síle a schopnostem uzdravení se a dát tak svému tělu i duši opět možnost pocítit radost a štěstí.

 

5. Cesta vědomé duše - vědomá tvorba našich vlastních životů

Přednáška o tom, jak radostné je vědomě tvořit a přitáhnout do svého života vše, co přitáhnout a žít chceme.

Povídání o možnostech, které jako člověk máme, jaké rozdíly mezi cestou nevědomou (tedy člověka - oběti)  a cestou vědomé duše (tedy člověka - Tvůrce) jsou.

Jak naše myšlenky, vize a obrazy ovlivňují a následně tvoří náš život, ať již jdeme cestou vědomou či nevědomou? Co je to věda obraznosti a proč nám byla tak dlouho záměrně zamlčována?

Jak žít v souladu se svou vlastní duší, ostatními lidmi a zároveň v souladu s přírodou a vesmírnými zákony?

Jaké schopnosti jako člověk máme a co to vůbec znamená "Být člověkem"?

Co vlastně bylo původním předurčením člověka a co je jeho skutečnou podstatou?

Jdeme jako lidstvo skutečně cestou evoluce, jak je nám ve společnosti často prezentováno, cestou - při které rozkvétá vše, čeho se jen člověk dotkne anebo je tomu právě naopak a cítíme, že s našimi životy není něco v pořádku a je již velmi nevyhnutelné prozřít a začít s našimi životy něco vědomě dělat?

Pojďme se společně sejít a popovídat o našich cestách, vědomém tvoření, o tom, co můžeme svým vlastním a jedinečným životem - jako jeden člověk - udělat pro celou naší Jednotu, jak silná je moc našich tužeb, myšlenek a činů a jak se nám odráží v realitě, kterou žijeme.

 

6. Žena Bohyně, Muž Tvůrce - navrácení se k původním, posvátným a božským energiím

Po době Matriarchátu a následně Patriarchátu, tedy dobách vychýlených, pokřivených a naprosto ničivých, dobách plných bolesti, zrady, nenávisti a utrpení tu máme Díky Bohu dobu, kdy se my Milované Ženy, stejně jako naši Milovaní Muži opět navracíme k naší skutečné podstatě a původním pramenům. Cesta zpět není ani pro ženy ani pro muže vůbec jednoduchá a tak musím zkonstatovat, že opravdu jen silné duše a ti, jež si své duše ohlídají a jdou do té největší možné hloubky našeho vědomí, naší hluboké moudrosti, to zvládnou a dají, neboť nástrah a pastí je v této době na probouzející se lidstvo "nastraženo" skutečně nespočet :-). Ani ve snu by nás ve starém světě (Matrixu), který nyní končí a doznívá, nenapadlo, co vše při našem návratu k sobě, ke své skutečné podstatě zažijeme, čím vším - od dočištění naší karmy, přes očistu našeho rodu, k návratu k ženám-Bohyním a mužům-Tvůrcům - si projdeme, co vše si prožijeme, co vše v sobě otevřeme a znovuzvědomíme, doslova je to v současnosti celkem slušný Mazec - to vše co zažíváme :-). Ale jistě i vy se mnou budete souhlasit, že co nás nezabije, to nás jen a jen posílí a navíc naše duše si tak již navždy a to velmi hluboce budou vše pamatovat a pevně věřím, vlastně jsem o tom přesvědčena, o to více, to původní, přirozené a čisté chránit.

Jsem šťastná, přešťastná, že nadešla doba návratu ke skutečné Lásce a Harmonii mezi muži a ženami na partnerské rovině, jakož i mezi lidmi vůbec, jak moc jsem se na tuto dobu těšila a s o to větší touhou, odvahou a odhodláním jsem ji šla vstříc a konala tak ve svém životě vše nezbytné, stejně tak, jako mnozí z vás, kteří po opětovném šťastném a láskyplném životě z hloubi svých duší touží. 

A tak dnes již v mnoha srdcích není hlubšího přání než-li Být se svou párovou duší - svou Milovanou či Milovaným, se svou rodinou, se svými dětmi a dalšími blízkými dušemi v té nejvyšší možné Úctě, Radosti a Lásce a společně tvořit a žít v souladu s přírodou, a tak co nejlépe přispět k Dobru a Harmonii na Zemi.

A tak máte-li chuť a jste-li otevřeni tomuto aktuálními tématu - pojďte si se mnou o něm povídat, pojďme se vzájemně propojit, inspirovat a obohatit o vše, co jsme na našich cestách zažili. Pojďme se posílit a společně ukotvit v těchto nádherných, Božských energiích.