Rodový statek Šťastné Bytí a Škola Štěstí - Arménia Vedrussa

Rodový statek Šťastné Bytí a Škola Štěstí - Arménia Vedrussa

Rodový statek Šťastné Bytí a Škola Štěstí - Arménia Vedrussa

11.5.2020, Admin
Deklarace Rodového statku Šťastné Bytí a tvorba Školy Štěstí Vedrussia

Myšlenka založení Prostoru Lásky - Rodového statku Šťastné Bytí a Školy Štěstí mě od prvopočátku nadchla, neboť je tím nejhlubším záměrem duše mé.

Po dosavadním čištění rodových a karmických záležitostí, tedy práci na sobě samé a nespočtu rozličných odvážných a nezbytných kroků, nastal nyní čas a otevřela se možnost tento nejhlubší záměr mé duše realizovat.

Rozhodla jsem se vytvořit na rozloze cca 7 hektarů trvale šťastný životní prostor pro sebe, svou rodinu, mé potomky a v souladu s památkou mých předků.

Rozhodla jsem se vytvořit záměr, který zároveň přesahuje život jedné rodiny, jednoho rodu, ale který je důležitým záměrem, jenž velmi intenzivně, silně, láskyplně rozhýbává a proměňuje věci našeho československého, slovanského národa, jakož i v celém našem společenství, v chápání života na Zemi a v Propojení se všemi dalšími rodovými statky a Školami Štěstí navrací život na Zemi do Harmonie, souladného života s přírodou a lidem poskytuje svou existencí možnost uvidět, navnímat a nacítit se na to, jak skutečně může vypadat Šťastné Bytí.

Prostor zde vzniklé Školy Štěstí je silně transformačním místem nejen pro děti (i když především pro ně, naše potomky), ale pro lidi všech věkových kategorií, kteří v něm, ať již na kratší či delší dobu budou moci pobývat. Byť hlavní roli zde hraje příroda, planeta Země – Bůh v součinnosti s Člověkem a následně celým Vesmírem, tedy stěžejním transformační záležitostí bude pobývání v přírodě, na zemi, pod otevřeným, širým nebem, tak bude umožněno rovněž vzdělávání pomocí přednášek, seminářů, kurzů, domácí školy, workshopů v Propojení s terapiemi, léčebnými konzultacemi, meditacemi, samoléčbnými technikami, energií Živa atd. v pro tyto účely postavených přírodních domech. Celý tento koncept je postaven na tom, aby Člověka opět dovedl a nasměroval k životu duší a z duše, neboť jedině takový život je prospěšný nejen samotnému Člověku, ale celému našemu společenství.

Toto místo pojmenovávám „Rodový statek Šťastné Bytí“. Součástí tohoto prostoru jsou zvířata, permakulturní zahrada, sady a háje, les, keře, rostliny, květiny, jezírka apod. a kromě již zde postaveného domu, je dalším mým záměr postavit obytnou, nejlépe kruhovou stavbu (stavby) z materiálů nepoškozujících přírodu, dobře rozložitelných, které by sloužily jako meditační stavby, pro vzdělávací účely, jako zázemí lidem s Rodovým statkem Šťastné Bytí a Školou Štěstí v Propojení apod. Půdu mám v úmyslu opečovávat výhradně přírodními hnojivy s využitím postupů ekologického zemědělství a se zajištěním dostatečné biodiverzity (biologické pestrosti různorodosti) celého pozemku.

Pokládám za pozitivní i tu skutečnost, že výpěstky, které převýší potřeby moje resp. mé rodiny, nabídnu svým sousedům, případně obyvatelům ve městě a tak jim poskytnu biologicky čisté produkty.Pokládám za nesmyslné nakupování nekvalitního ovoce a zeleniny ze zahraničí, které jsou mnohdy zdraví škodlivé, obzvláště pro děti. Myslím si, že daná situace ohrožuje samotné potravinové bezpečí obyvatel státu, neboť tělo má býti vyživováno a né otravováno, aby člověku bylo zdraví, jeho energetice, životu prospěšné.

Současná dotační politika evropského společenství navíc napomáhá spíše kvantitativnímu hospodaření namísto zajištění kvality. Způsob hospodaření zaměřený především na zisk z vypěstované produkce, kdy jednotlivý zemědělci vstupují do vzájemného konkurenčního boje, ukazuje neefektivnost ba přímo zhoubnost této volby. Pro zisky se používají jedovatá chemická hnojiva, pěstují se geneticky modifikované rostliny a tak se výrazně přispívá ke zhoršení zdraví současné populace. Myslím si, že je nesmyslné z tohoto obviňovat vládu či jiné představitele státu. Zodpovědnost potřebujeme převzít každý jednotlivě. Ve vzniklé situaci by se měl každý zamyslet, co konkrétního může učinit pro zlepšení již nyní.

Na Rodovém statku Šťastné Bytí žijeme v Propojení a v té nejhlubší Lásce a Uvědomění s naším prostorem, kousíčkem vlasti, Matičkou Zemí, Bohem, našimi předky, naším rodem, způsobem života, který je v souladu s naší skutečnou podstatou a našimi původními prameny. Cokoli je zde budováno a činěno, je budováno a činěno s Láskou, Uvědoměním a dovolením tohoto prostoru, kterého se to týká. Lidé žijící na rodovém pozemku mají tak zásadně jiný vztah k půdě. Uvědomují si její hodnotu a potřebu o ni dobře pečovat, tedy i když produkty zde přírodou darované jsou pro Člověka významné a důležité, tak ne zcela prvořadé. Prvořadé je souladné žití s přírodou, Matičkou Zemí a Bohem.

Prohlubující se světová krize způsobuje sociální otřesy v mnohých státech. Abychom ji překonali, potřebujeme zcela odlišnou ideologii způsobu života současných rodin, která by byla pro lidi srozumitelná a smyluplná. Tou nechť se stane soužití založené na vzájemném respektu, úctě a společném převzetí zodpovědnosti za své zdraví, za kvalitu svého životního prostoru – rodového pozemku – i za výchovu svých dětí. Tuto základní koncepci jsem přijala a rozhodla se pro konání patřičných kroků. Je mi známo, že podobné myšlenky sdílí mnoho lidí po celém Česku i Slovensku, i v okolních státech. Snaží se také učinit vše potřebné pro zlepšení kvality svého života, zakládají rodové statky či jinak pečují o svůj pozemek v souznění s přírodou.

Ráda podpořím každé úsilí vlády i evropského či jiného parlamentu napomáhající vytvoření příznivějších podmínek pro uvedený způsob života na rodovém pozemku ne menším než jeden hektar. Uvedená  rozloha je potřebná k vytvoření stabilního sebeobnovujícího se ekosystému.

Obracím se na vládu, prezidenta, evropský parlament i na všechny vládní představitele ostatních států, aby v sobě probudili zájem o rozkvět svých národů, projednali možnosti zakládání rodových pozemků/statků na území svých států a přijali tento projekt jako projekt, který může pomoci lidstvu překonat globální ekonomickou krizi a může výrazně přispět k odvrácení ekologické katastrofy.

Významná část našeho národa vnímá projekt „Rodového statku“ jako tvůrčí ideu. Ať se stane mezinárodní ideou a naše země se zúčastní materializace překrásného budoucna. Začněme tento nádherný tvořivý mezinárodní proces způsobující vnitřní rozkvět každého člověka, který se ho zúčastní.

Přeji mnoho úspěchů, nadšení a radosti všem lidem na Zemi při tvoření svého láskyplného životního prostoru. V láskyplné, vědomé Jednotě ta největší síla je.

Základní principy a náplň Školy Štěstí Vedrussia

-          Škola Štěstí Vedrussia je kromě silného, láskyplného prostoru a zázemí pro žáky Školy Štěstí, místem setkávání a společného tvoření lidí všech věkových kategorií, bez rozdílu věku, barvy pleti, vyznání, víry, národnosti, vzdálenosti – je to místo všech lidí Dobré Vůle a Milujícího ♥

-          jedná se o silně transformační, regenerační a inspirativní místo v překrásném koutě naší přírody

-          místo, kde pobývají nejen lidé našeho československého národa, lidé slovanského světa, ale lidé celého světa, celého lidského společenství (v rámci festivalů, ale např.i výměnných pobytů, letních táborů, workshopů, kurzů apod.)

-          každý jediný Člověk se může vrátit ke svým kořenům a toto místo nabídne možnost ukázat jak

-          jsme Děti Boha a tak můžeme tvořit něco významného, potřebného, krásného – jedním slovem Božského, naznačuje se tu odpověď – vrátit naší Matičku-Zemi do původního stavu, do čistoty, svěžesti a zářivosti a štěstí, jakou kdysi dávno byla než Člověk nastoupil na cestu své vlastní degradace, na cestu ničení a sebezničení

-          toto místo vše mění a k původním pramenům a naší skutečné podstatě Člověka navrací, otevírá brány dalším lidem – Tvůrcům a jejich bohulibým záměrům a vizím

-          hlavními třídami a prostory této Školy Štěstí jsou jabloňový, hrušňový, třešňový a švestkový sad, březový, dubový a cedrový háj, byť i hlavní vzdělávací budova a kruhové přírodní domy pro žáky Školy Štěstí k dispozici jsou

-          ze sibiřských cedrů je uprostřed Školy Štěstí napsáno slovo ŠTĚSTÍ, na libovolném místě pak ze sibiřských cedrů vysázen nápis LÁSKA – to proto, aby se energie těchto slov a jejich hlubokého významu šířila široko do prostoru a dále do Vesmíru a znásobena se pak vracela žákům školy Štěstí a všem lidem zde pobývajícím

-          Škola Štěstí – Bílé Karpaty je místem, které lidi inspiruje, motivuje, zahrnuje Láskou a probouzí do stále většího Uvědomění – tedy navrací k sobě samému, ke své skutečné podstatě a původním pramenům, otevírá brány do VĚDOMÍ

-          toto místo názorně ukazuje, jak může vypadat Šťastné Bytí a jak lze opět žít duší a z duše a tak opět v Člověku probouzí jeho překrásné schopnosti – city, láskyplné, vědomé tvoření skrze energii mysli, naše tělo a nezměrně násobí energii Lásky v nich a kolem nich

-          lidé díky tomuto prostoru pociťují, jak důležitý je ŽIVÝ PROSTOR a souladné žití s přírodou pro jejich šťastný a tvořivý život a pro radost a štěstí celé Země

-          to, co při způsobu života ve městech zapomněli, zde znovu nacházejí – zde se rozpomínají na to, co skutečně a do hloubky znamená to býti ČLOVĚKEM, kým ve své skutečné podstatě jsou a tak mnozí projeví touhu v této naší skutečné podstatě zůstat a ukotvit

-          ti, kteří zažívají momentálně krušné chvíle, přestávají vidět smysl života a pociťovat beznaděj, zde znovuožijí a „uvidí“ východisko z každé situace, najdou řešení v situaci, kterou si v sobě právě řeší a opět naleznou vnitřní klid a smysl svého života, možná ne hned, ale velmi brzy se vše v jejich životech jasně a šťastně poskládá a promění

-          tato Škola Štěstí inspiruje a motivuje všechny lidi v ní pobývající k nespočtu vlastních konů, pro jejich vlastní tvoření a případné změny v jejich životě – lidé zde nalézají nejen smysl života, ale postupně i svůj další směr a záměr jejich duše

-          Škola Štěstí Člověku otevírá oči, probouzí jeho city, smysly, vnímání – jeho Boží částečku a naciťování se skrze ní, a tak jej navrací k sobě samému a jeho vlastním schopnostem a tak jasněji pocítí, že není třeba žádných vůdců, guruů a být oddaným někomu či závislý na někom, ale učí jej používat jeho vlastní Boží částečku, jemu dané schopnosti

-          tento prostor posiluje v Člověku jeho sebedůvěru, sebeuvědomění a zároveň jej chrání před pýchou a sobeckostí, v obrazech mu jasně ukazuje rozdíly mezi čistými, Člověku vlastními energiemi a energiemi protipólnými, Člověku jeho podstatě nepřináležícími, ale vnucenými v čase jeho vlastní degradace – zde Člověk zřetelně navnímá svou skutečnou podstatu a rozpozná energie, které byly uměle vytvořeny a člověku nepřináleží a energie, které Člověku vlastní jsou

-          Člověk zde pobývající dojde k mnoha uvědoměním a probudí v sobě touhu udělat něco světlého pro sebe, svou rodinu, rod, národ – naše lidské společenství, jakož i pro přírodu, Matičku Zemi a Boha, pocítí každou buňkou svého těla sounáležitost s celou Jednotou a přestane se cítit oddělený od celku, začne se vnímat jako důležitá součást naší Jednoty, která zmůže mnohé, zvláště tím, že změní sebe samého – své myšlení, chování, cítění, bude tvořit stále vědomější myšlenky a obrazy a následně v Propojení s obdobně cítícími a vnímajícími lidmi bude docházet k dalším uvědoměním a poznáním, bude mít chuť a čistou touhu konat věci dobré a naší Jednotě prospěšné

-          přestože zde potká mnoho inspirativních, láskyplných a vědomých lidí a propojí se s nimi v mnohých sdíleních a činnostech, zůstane věrný sám sobě a svému vlastnímu cítění, své duši a své Boží částečce, protože si bude vědom, že jedině tak je celistvým a nejvíce prospěšný celku

-          přestože se zde konají velmi cenné události, setkávání, festivaly, workshopy, tvořivé dílny, přednášky, kurzy, semináře apod., které Člověka inspirují, posilňují, motivují – Člověka zdejší prostředí učí být nejvíce láskyplný, pravdivý, milující a tvořivý, ale také nezávislý, svobodný a své svobody, svého vnímání si více váží, uvědomuje si ji ve stále větší intenzitě a vše co vidí, slyší, vnímá kolem sebe, bere pouze a jen jako inspiraci a tak se ukotvuje stále více a více v sobě, ve své síle a svých vlastních schopnostech

-          mnozí ve Škole Štěstí dojdou nejen k probuzení, uvědomění, ale třeba i k mnohým rozhodnutím, jako např. se rozhodnou vzít si moc nad svým životem zpět – do svých rukou a žít tak svobodným, šťastným, láskyplným a tvořivým životem v souladu a souznění s jejich duší

ŠKOLA ŠTĚSTÍ VEDRUSSIA žákům této školy a lidem zde pobývajícím (ať již na kratší či delší čas, opakovaně) dává a přináší následující:

-          možnost bytí a tvoření v živém, láskyplném prostoru, kde se cítí příjemně, pohodlně, milovaně, radostně, vesele a šťastně

-          uvědomění, poznání, prožitky, zkušenosti důležité pro ně samé a jejich vlastní život

-          ukazuje jim, jak žít z duše a duší, jak myslet duší

-          „vede“ je k zodpovědnosti nejen za svůj vlastní život, ale i za život jejich blízkých, rodiny, stav přírody a vůbec života na Zemi a tak je činí svobodnými

-          nechává vzrůstat Lásku v sobě samých a tak násobí Lásku v nich samých a touhu žít čistě, tvořivě, pravdivě, v souladu s čistými úmysly a přispívat svou částí ke štěstí celé naší Jednoty

Děti vyrůstající v této škole:

-          jsou tím základním a hlavním

-          dospělí je nenutí a nenařizují jim, jsou tu od toho, aby pomáhali a korigovali přání a činnost dětí, bez ohledu na věk dítěte

-          učit se ve Škole Štěstí Vedrussia mohou od malička až po dospělost

-          dospělý člověk zde působící je nesobecký a nefixovaný materiálně ani vědomostně

-          základní vědomostí a hlavní stěžeň – upřímná, čistá Láska linoucí se z našich srdcí

-          dítě, které žije každý den ve štěstí – vyrůstá v dospělého, které rozdává radost a každodenní lásku všem lidem a všemu živému, přírodě, zemi a prostoru

-          svou energií šťastného člověka, svými čistými vibracemi nesobecky léčí nemocné prostory, které jsou nemocné od lidského žalu, problémů vzniklých způsobem života v systému

-          Škola Štěstí Vedrussia je navrací k respektu a úctě k přírodě a tak i k respektu a úctě ke všemu živému

-          děti, které vyrůstají v této škole, dokonce mohou na podvědomé úrovni měnit zlé energie na dobré

-          síla těchto dětí se bude odvíjet od toho, jak budou ony samy naplněny láskou

-          Škola Štěstí postupně pomůže Člověku k tomu, aby se vrátil k primárním zdrojům

-          první téma, výuka Školy Štěstí – aby byl člověk šťastným

-          druhé téma, výuka Školy Štěstí – zvýšit rychlost myšlení, která je potřebná proto, aby se dnešní zhroucený život rychleji překonal

-          tato škola je potřebná a nezbytná také pro to, aby se zvýšila rychlost mysli do takové míry, kdy Člověk může pochopit Tvůrce, takovým způsobem totiž pochopí sám sebe a lidstvo se vrátí k původním pramenům, tedy k Pravdě

-          učí se, rozvíjejí a pobývají především venku v přírodě, ve zdejších sadech a hájích, někdy budou spát i pod hvězdami, před spaním jim budou položeny otázky, na které budou ráno odpovídat

-          mohou se inspirovat rovněž i zde odkazem Marie Montessori, Rudolfa Steinera, J.A.Komenského, prof.Ščetinina a mnoha dalších velikánů minulosti a současnosti

-          se zde učí a dále rozvíjejí nejen klasické předměty – jazyky, matematika, nauka o hvězdách, anatomie, přírodopis, zeměpis atd.., ale budou „vedeny“ ještě více k všestrannosti, duševní i fyzické zdatnosti, budou mít možnost nejen rozvíjet svou mysl, ale i další schopnosti, svou tvořivost pomocí tvořivých workshopů a dílen, řemesla – řezbářství, hrnčířství, vyšívání a jiné. Každý z lektorů, průvodců Školy Štěstí přednese svůj předmět, svou činnost tak, aby děti měly chuť, přání se rozvíjet a učit

-          součástí Školy Štěstí Vedrussia je i sbor, písně se učí ponejvíce v sadech a hájích, bez muziky, hlas dítěte, jeho vibrace a energie, najdou ve Vesmíru své blízké příbuzné, písně zde zpívané nenechají nikoho lhostejným, čistí jak Zemi, tak i vnitřní svět všech posluchačů

-          součástí Školy Štěstí jsou i zvířátka – koně, oslík, pejskové, kočičky, prasátka, slepičky apod. a budování láskyplného vztahu s nimi mezi další důležité body této školy

-          celý prostor je vytvořen v permakulturním duchu, celý prostor je velmi důkladně promyšlen ve vztahu ke každé jediné rostlince, stromu, keři, ve vztahu ke všem přírodním zdrojům včetně VODY

-          součástí prostoru je i několik jezírek,  včetně jezírka koupacího

-          každý žák školy má k dispozici svůj malý pozemek, kousíček vlasti, kde může jen tak být, anebo i dle svého cítění, přání kytičky, stromečky zasadit…

-          děti zde pobývající se naučí cítit a vnímat celou přírodu, rostlinnou i zvířecí říši, naučí se rozpoznávat houby, byliny, rostliny, keře, stromy, pocítí jejich sílu, předurčení, pocítí jejich hluboký význam, naučí se soucítit se zvířaty a najdou společnou cestu k porozumění, soucítění se zvířaty – Láska k nim, k celé přírodě bude sílit a vzrůstat, tím spíše, neboť pochopí, že i oni, že i Člověk neoddělitelnou součástí přírody je a své předurčení, především hlavní předurčení – dávat Lásku všemu živému, v sobě má ♥

-          ve Škole Štěstí Vedrussia dostávají děti opravdové znalosti, pomocí kterých může člověk stvořit svůj šťastný život

-          po celý čas vyučování budou mít všichni ve škole, až na malé výjimky, veselou a optimistickou náladu

-          tato škola je jeden celostní komplex, který vzájemně komunikuje jak s přírodou a naší planetou, tak i s celým Vesmírem i jeho kosmickými tělesy a tak pomáhá Člověku vrátit se k sobě samému

-          uvidět Zemi ne jako něco velkého a nepochopitelné, ale jako dům svých rodičů, tzn. svůj dům

-          neoddělovat se od Vesmíru jako od něčeho cizího a nebezpečného, ale pochopit, že je to – to místo, kde je možné se procházet, odpočívat a je velmi zajímavé, což je nezbytné pro nové pokolení, aby se nelekalo nepochopitelných překvapení přírody, ale dostalo se do takového stavu, aby porozumělo, s čím je to svázáno a co je potřebné udělat

-          žáci Školy Štěstí nečekají, až jim bude dáno, ale mají rozvinutou schopnost sami dávat, jsou samostatné, láskyplné a tvořivé

-          Škola Štěstí Vedrussia je nápomocná k rozhýbání dalších události na celospolečenské, celosvětové úrovni ve prospěch Člověka a šťastného života na Zemi tak, aby skutečně všechny bytosti šťastny byly

-          Školy Štěstí je nezbytné zakládat po celém světě, jinak to prostě nepůjde, neboť pro Lásku neexistují hranice

-          Školy Štěstí jsou nezbytné pro to, abychom se jako lidské společenství dostali ze zacyklenosti a začarovaného kruhu nehodnotného a nedůstojného způsobu života pro všechny živé bytosti, abychom se jako lidstvo skutečně posunuli dále a konali a žili duší a z duše, tak jak je hodno energii zvané Člověk, jak je důstojné každému jedinému z nás – neboť všichni do jednoho Boží děti Jsme a jak již víte, v láskyplné, vědomě Jednotě ta největší síla je ♥

-          Dejte vašim dětem možnost učit se a pobývat ve Škole „Štěstí“ – a vy sami pak uvidíte, jak obrovské možnosti člověk má. A věřte, že to je pouze začátek, protože další pokolení už vytvoří zázrak.  

Pro finanční podporu tohoto projektu je k dispozici účet číslo: 01519693012/1111,IBAN:SK21 1111 0000 0015 1969 3012,SWIFT:UNCRSKBX, Unicreditbank SK, na které je možné zasílat finanční dary pro realizaci projektu Rodového statku Šťastné Bytí a Školy Štěstí Vedrussia, do poznámek, prosím, uveďte: ŠKOLA ŠTĚSTÍ.

Pro ty z vás, co se chcete o projektu dozvědět více, je možné mne kontaktovat mailem na: andrea.rodovacesta@gmail.com , do zpráv na mém osobním FB profilu Arménia Vedrussa anebo ještě lépe telefonicky na tel.č.: +421 919 199 244 (v rámci EU platí stejný tarif, ať již zavoláte z ČR nebo z jiné země, která je v současné době členem EU) a můžeme si posdílet více o projektu a následně formách podpory a pomoci tomuto projektu, nyní především v souvislosti s dofinancováním nezbytného odkupu pozemků a realizací projektu.

Děkuji každému jedinému z vás, kteří se na realizaci projektu podílíte a svou finanční podporou jeho realizaci umožňujete, neboť realizace tohoto projektu otevírá brány a možnosti realizace nám všem. Prosím vás všechny o další šíření toho sdělení, ať se dostane všude tam, kam má a uděje se vše, co má. Děkuji ♥

S Láskou a Úctou ke všemu a ke všem

Arménia Vedrussa

 


Aktuální dění - Slovanský festival - 8.6.2019, Lužná u Vsetína.