Úvod

Vítám vás na stránkách „Rodové statky a osady – návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi“.

Tato stránka vznikla na základě impulsu Vesmíru, který mi přišel, stejně tak, jako přichází vše, žije-li člověk v souladu se svou duší, resp. jde-li cestou své duše.

Rodové statky a osady jsou melodií mé duše a jistě ne jen melodií mou. Po celém světě se nejen myšlenkou rodových statků a osad zabývá již nespočet lidí, ale již velké množství lidí je v hledání vhodných pozemků pro vznik rodových statků a osad, mnozí z nás již své rodové statky tvoří a velký počet lidí již na svých rodových statcích trvale žije – žije v souladu s cestou své duše, v harmonii a úctě se svými sousedy, přírodou a Matkou Zemí.

Místem, zemí, která v současné době nejvíce žije svým rozkvětem, tedy zakládáním rodových statků a osad,  zemí, kde vize rodových statků a osad je mnoha lidmi, dokonce těmi, jež jsou činnými ve vládě a dokonce i samotným prezidentem velmi podporována je – Rusko. V Rusku se počet rodových osad blíží číslu 400 a v každém okamžiku počet nově vznikajících rodových osad stoupá, neboť lidé zde konají opravdu mnoho pro přírodu, naši překrásnou planetu a blaho nás všech, celé naší Jednoty.

Ale i když je Rusko tím největším hýbatelem a tvůrcem překrásného, je důležité říci, že vize rodových statků geometrickou řadou roste v mnoha dalších zemích. Bez účasti všech nebo alespoň většiny by vize harmonického a šťastného prostoru na Zemi nemohla být totiž vůbec naplněna. V některých zemích vznikají rodové statky zatím spíše osaměle, než-li  okamžitě v rámci projektu rodových osad, ale touha lidí žít v harmonickém a tvořivém prostředí, uzdravit sebe i naši Matičku Zem a navrátit přírodě Lásku a Péči, která ji právem náleží, je natolik silná a intenzivní, že se lidem velmi záhy otevírají další možnosti, jak se propojit a spolupracovat. A tak dochází k mnoha sdílením, setkáním, tvořením společných vizí rodových statků a osad a díky tomu se vše postupně zhmotňuje – nejen v Rusku, ale třeba i v Austrálii, USA, Anglii, na Ukrajině, v Bělorusku, v Lotyšsku, Rumunsku, Polsku, Německu a neposlední řadě jde cestou rodových statků již čím dál více lidí u nás – v Čechách a na Slovensku.

Zpočátku některé aktivity lidí byly různými okolnostmi mařeny, vznikly různé obdobné projekty obdobné rodovým statkům, avšak také některé z nich ztroskotaly anebo se objevily určité problémy – to proto, aby se lidé v sobě ujistili o tom, zda-li  jsou již pro rodové statky a osady opravdu připraveni, protože cesta rodových statků je zpočátku také o věcech méně známých a příjemných a to je co nejhlubší očista sebe samých a svého rodu. Na rodové cestě je totiž důležité si uvědomit skutečnou situaci, tedy přijmout i to, z jakých obrovských rodových „bahen“ častokráte jdeme, zvědomit si vše, co nebylo v souladu s harmonii a šťastným Bytím a s tím také před vstupem na naši rodovou půdu pracovat, pracovat tak, aby vše lidskému štěstí škodlivé a neužitečné mohlo jednou pro vždy odejít a my tak o to vědomější, čistější a moudřejší do našeho Prostoru Lásky, na náš rodový statek vejíti jsme mohli.

Rodové statky a osady jsou jednou z překrásných možností, z mého pohledu zároveň i tou nejhlubší, jak se znovunavrátit ke své skutečné podstatě a původním pramenům a ty si zaslouží, abychom na ně vstoupili a počali tvořit v těch nejjemnějších a nejpřirozenějších energiích.

Schopnosti člověka jsou nezměrné a díky nim a svobodné volbě každého z nás, může člověk tvořit svět plný bolesti a utrpení anebo naopak vytvořit láskyplný prostor plný radosti, štěstí, překrásného tvoření a harmonického soužití v souladu s přírodou.

Každému člověku byla dána svobodná volba, tudíž se může sám svobodně rozhodnout, jakou cestou se vydá, avšak také s veškerou zodpovědností za všechny své činy.

Tuto cestu – cestu rodových statků a osad – cestu čistých úmyslů a tvoření Ráje na Zemi, berte jen jako inspiraci pro vaše vlastní cítění a následné kroky, jež jsou v naprostém souladu právě s vaší duší.

Ať již se rozhodnete jít cestou jakoukoliv, přeji vám mnoho lásky, radosti a šťastných okamžiků na vašich cestách, ať žijete to, co žít chcete a jste šťastni.

S Láskou a Úctou

Arménia Vedrussa

"....Ti, kteří dokáží pochopit své předurčení a podstatu nekonečnosti, začnou žít šťastně, věčně se převtělujíce, neboť svými myšlenkami sami vyprodukují svou šťastnou nekonečnost."                                                         Anastasia

 


Aktuální dění - Slovanský festival - 8.6.2019, Lužná u Vsetína.